In thẻ từ

In thẻ từ
In thẻ từ

Giá bán: 0 ₫

Tổng giá:0 ₫

Chi tiết

Thẻ từ là một thẻ nhựa có gắn một dải băng từ ở mặt sau của thẻ. Dải băng từ này có từ tính và các thiết bị đọc ghi thẻ có thể thay đổi nội dung dữ liệu trên thẻ. Dải băng từ này dùng để lưu trữ thông tin của chủ thẻ. Thẻ từ hiện nay chiếm phần lớn trong tổng số lượng thẻ đang sử dụng trên thị trường hiện nay.
Ứng dụng của thẻ từ
- Dùng để in thẻ VIP, thẻ khách hàng, thẻ hội viên,...
- Thẻ chấm công, thẻ kiểm soát vào/ra,...
Cấu trúc của thẻ từ:
- Dải băng từ ở mặt sau của thẻ có kích thước là 8.5 x 1.2 cm.
- Dữ liệu được mã hóa và ghi lại trên 3 rãnh (track) của băng từ ở mặt sau của thẻ ISO 7811-2..
+ Tracks 1:  Dữ liệu gồm chữ cái + các ký tự đặc biệt và tối đa 76 ký tự (tiêu chuẩn thường sử dụng để làm thẻ thành viên và thẻ ngân hàng)
+ Tracks 2: Số (tiêu chuẩn thường sử dụng cho ngân hàng)
+ Tracks 3: Ít sử dụng
- Dữ liệu này được tuân thủ theo chuẩn.
* Công ty còn sản xuất - cung cấp thẻ từ (phôi thẻ từ thành phẩm) và phụ kiện làm thẻ từ: đầu đọc/ghi thẻ thẻ từ, cuộn từ, phần mềm quản lý,...

in thẻ từ