Sản phẩm được sản xuất và phân phối bởi cửa hàng thuộc Công ty TNHH TM Vĩnh Trường Lộc

Sản phẩm bị lỗi chất lượng được xác nhận bởi Nhà sản xuất/ Nhà cung cấp

Thời gian được đổi sản phẩm trong vòng một (01) ngày theo hóa đơn bán hàng của Vĩnh Trường Lộc

Sản phẩm còn đầy đủ thùng hộp, bao bì, hóa đơn

Sản phẩm phải còn nguyên tem niêm phong của Nhà sản xuất

Không áp dụng cho trường hợp trả hàng – hoàn tiền sản phẩm

Trường hợp thiếu các điều kiện trên sẽ không áp dụng chính sách đổi sản phẩm.

1.1 Điều kiện không được đổi sản phẩm

Ngoại trừ những trường hợp như mục ở trên

Sản phẩm bị hư do thiên tai, hỏa hoạn, lụt lội, sét đánh, côn trùng, động vật vào.

Khách hàng gây nên những khuyết tật như biến dạng, nứt vỡ, hư hỏng, đã qua sử dụng, không còn nguyên vẹn sản phẩm.

1.2 Qui định thực hiện đổi sản phẩm

Thực hiện 1 đổi 1 sản phẩm (cùng mẫu, cùng màu, cùng dung lượng,..).

Trường hợp sản phẩm đổi hết hàng, khách hàng có thể đổi sang sản phẩm khác cùng chủng loại và có giá trị bằng hoặc lớn hơn giá trị sản phẩm ban đầu. Nếu giá trị của sản phẩm mới cao hơn giá trị sản phẩm ban đầu, khách hàng thanh toán chi phí chênh lệch.

Giỏ hàng