Bao đựng thẻ

Bao đựng thẻ
Bao đựng thẻ

Giá bán: 0 ₫

Tổng giá:0 ₫

Chi tiết

Công Ty TNHH MTV TMDV Vĩnh Trường Lộc, chuyên sản xuất và cung cấp các loại bao/móc đeo thẻ đựng thẻ sinh viên, bao đựng thẻ nhân viên, bao đeo thẻ hội thảo : bao nhựa dẻo tốt/thường, bao da (1 mặt & 2 mặt), yoyo đeo thẻ, kẹp đeo thẻ,…
Quý khách có thể đặt hàng theo size riêng (theo yêu cầu) dùng cho sự kiện, bao đeo hội nghị lớn nhỏ các loại