Phần mềm thẻ thành viên, thẻ tích điểm giúp doanh nghiệp giữ chân khách hàng bằng việc xây dựng mối quan hệ lâu dài giữa doanh nghiệp bạn với khách hàng. Ngoài ra, Giải pháp thẻ thành viên, thẻ tích điểm của VTL còn giúp doanh nghiệp bạn giữ chân khách hàng lâu hơn bằng cách: tặng thưởng cho khách hàng, khuyến khích khách hàng tiếp tục mua hàng/sử dụng dịch vụ thông qua cơ chế tặng thưởng hợp lý và hiệu quả. Ngoài ra việc mở rộng khách hàng cũng được dễ dàng bằng phương pháp giới thiệu thông qua cơ chế cho mượn thẻ và doanh số của người mượn thẻ được tích điểm cho chủ thẻ.

Giỏ hàng