Nguyên tắc xử lý tranh chấp khiếu nại là THƯƠNG LƯỢNG trên tinh thần thiện chí, đôi bên cùng có lợi.

Mọi tranh chấp phát sinh giữa Khách hàng với Vĩnh Trường Lộc, trong quá trình giao dịch trên Website, Fanpage hoặc trực tiếp tại Văn Phòng sẽ được các bên thương lượng giải quyết trên tinh thần thiện chí và cùng có lợi.
Trong trường hợp không tự giải quyết được tranh chấp, một trong hai Bên có quyền đưa vụ việc ra giải quyết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp như vậy, Vĩnh Trường Lộc cam kết tuân thủ đầy đủ tất cả các yêu cầu/quyết định hợp pháp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Khi phát sinh tranh chấp, Vĩnh Trường Lộc luôn đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm đảm bảo tất cả các quyền lợi của Khách hàng và sự tin cậy của Khách hàng vào chất lượng dịch vụ của Vĩnh Trường Lộc. Thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của Bếp Thái Sơn sẽ tiếp nhận các khiếu nại/yêu cầu hỗ trợ của Khách hàng qua Số điện thoại 028 3767 2800 hoặc 0984.788.882, qua hòm thư trực tuyến tại Fanpage Vĩnh Trường Lộc hoặc trực tiếp tại Văn phòng hoạt động của Vĩnh Trường Lộc.

Trên cơ sở yêu cầu của Khách hàng, các Bộ phận có liên quan của Vĩnh Trường Lộc sẽ chủ động giải quyết nhanh chóng và trả lời ngay kết quả giải quyết các khiếu nại đến Khách hàng, trên cơ sở các Chính sách mà Công ty đã công bố liên quan đến các tranh chấp và khiếu nại của Khách hàng.

 

Giỏ hàng